start  
 
 

PROJEKTY:

Každý investor do stavby investuje nemalé prostředky a kvalitní projekt je základem zdárné budoucí stavby. Na trhu je velké množství projektantů rozdílné kvality a profesionality. Tomu odpovídají velké cenové rozdíly a úroveň zpracování.

Naše firma nabízí zpracování projektové dokumentace jak pro stavební povolení, tak pro vlastní provedení stavby, a to ve spolupráci s prověřenými projektanty a dalšími odborníky v tomto oboru jako:

  • Statik
  • Mykolog
  • Architekt
  • Geodet
  • Geolog

Necháte-li si projektovou dokumentaci zpracovat od nás, snadno můžeme kontrolovat provedení dokumentace přesně podle Vašeho zadání. Nejen z pohledu architektonického a kvalitativního, ale i s ohledem na výši finančních prostředků, které chcete investovat.

Velmi častým jevem je matení investora o předpokládané ceně ze strany projektanta, což způsobuje nepříjemná překvapení během realizace. Tento fakt mohou způsobit i na první pohled nepodstatné nevyřešené detaily, jejichž charakter si vyžaduje doplnění projektové dokuntace a tím logicky dodatečné navyšování cen.

Naším cílem (prověřeným v praxi) je vyvarovat se těchto nedostatků.