start  
 
 

REKONSTRUKCE:

Provedení rekonstrukce je poněkud odlišný druh projektu než novostavba.
Je způsoben snahou či nutností část stávajícího objektu zachovat či pouze renovovat a docílit pokut možno výsledku jako u nového domu, ale s příznivější investicí do stavebních prací vůči užitné hodnotě objektu.
Rozsah prací a technologické postupy je potřeba vždy pečlivě zvážit s ohledem na stávající a zamýšlený stav.
Předběžné posouzení takového objektu a záměru je též předmětem naší činnosti.

 
Ukázky rekonstrukcí před a po »